Kompleksowe usługi brukarskie:
maszynowe układanie kostki,
profilowanie podłoża w systemie 3D,
drogi,
parkingi,
place manewrowe.

Odwodnienia:
kanalizacja sanitarna,
kanalizacja deszczowa,
systemy drenażowe.